dimarts, 7 de juny de 2011

FÓRUM INDIGNATS/INDIGNADES MOLLET

Tota la informació la tens ara penjada al Fòrum de Indignats/Indignades Mollet, ón a més podrás opinar comodament i crear debats, propostes i converses. Ves-hi i registrat-hi.

Toda la información la tienes ahora colgada en el Foro de Indignats/Indignades MOllet, donde además podrás opinar comodamente y crear debates, propuestas y conversaciones. Ve y registrate.
1 comentari:

Deixa aquí els teus comentaris, opinions, suggerencies...
Deja aquí tus comentarios, opiniones, sugerencias...